MHU 109
ústředna adresovatelná - čtyři linky jednoduché, nebo dvě kruhové (jedna kruhová, dvě jednoduché), kapacita 256 adresovatelných hlásičů
MHU 110
ústředna adrsovatelná analogová - umožňuje připojit až 256 interaktivních nebo adresovatelných hlásičů na dvě linky kruhové, které lze rozdělit na linky jednoduché
MHU 111
ústředna adresovatelná analogová - umožňuje připojit až 512 interaktivních nebo adresovatelných hlásičů na čtyři linky kruhové, které lze rozdělit na linky jednoduché
MHG 141
hlásič kouře ionizační je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře. Projektuje se do míst předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře. Reaguje na viditelné i neviditelné částice kouře
MHG 142
hlásič kouře ionizační je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře. Projektuje se do míst předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře, tam kde nelze použít hlásiče lehkého provedení. Reaguje na viditelné i neviditelné částice kouře
MHG 161
hlásič kouře ionizační interaktivní - je určen pro automatickou signalizaci požáru. Pracuje na principu ionizace vzduchu. Programově mu lze nastavit citlivost, dobu reakce, hlídání zaprášení a další funkce. Má vestavěný izolátor
MHG 241
hlásič kouře optický - určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře, reaguje zejména na viditelné částice kouře na principu rozptylu záření
MHG 242
hlásič kouře optický určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře, reaguje zejména na viditelné částice kouře na principu rozptylu záření
MHG 261
hlásič kouře optický interaktivní - určen pro automatickou signalizaci požáru, pracuje na principu vyhodnocování rozptylu světelného záření, reaguje zejména na viditelné částice kouře, programově lze nastavit citlivost, dobu reakce, hlídání zaprášení a další funkce
MHG 341
hlásič teplot kombinovaný - určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor reagující na růst nebo dosažení určité teploty okolí
MHG 361
hlásič teplot interaktivní - určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor reagující na růst nebo dosžení určité teploty okolí, má vestavěný izolátor
MHG 861
hlásič multisenzorový interaktivní - využívá kombinace výhod hlásiče kouře optického a hlásiče teplot, programově lze nastavit vlastnosti jednotlivých částí hlásiče a podíl vazby obou částí
MHY 409
jednotka adresovací - umožňuje zapojení neadresovatelnýc hlásičů do adresovatelného a analogového systému EPS LITES
MHS 809
tablo obsluhy - dopňkové zařízení požární signalizace jehož prostřednictvím lze získat informace o stavech ústředen MHU 109 a které umožňuje jejich ovládání v plném rozsahu funkcí kromě konfigurace ústředen z počítače
MHS 810
tablo orientační je prvek adresovatelného systému EPS LITES, který umožňuje zobrazení stavu hlásiče na orientačním panelu
MHY 302
izolátor slouží ke vzájemnému oddělení zkratovaných úseků hlásicí linky tak, aby zbylé úseky nebyly vyřazeny z funkce
MHY 408
jednotka oddělovací - zajišťuje galvanické oddělení obvodů ústředny adresovatelné MHU 109 od obvodů připojené tiskárny, používá se tehdy, jsou-li obvody tiskárny galvanicky spojeny se zemí
MHY 409
jednotka adresovací je prvek, který umožňuje zapojení neadresovatelných hlásičů do adresovatelného systému elektronické požární signalizace
MHY 532
souprava pro kontrolu hlásičů požáru - určena pro rychlou kontrolu hlásičů požáru před montáží, nebo při revizi, souprava obsahuje zkoušeč hlásičů požáru MHY 526 a příslušenství k měření různých typů hlásičů požáru
MHY 535
přípravek adresovací - slouží pro nastavení adresy přopojeného hlásiče interaktivního a zjištění nebo nastavení jeho parametrů pro použití v adresovatelném systému EPS
MHY 713
svorkovnice - pro připojení automatických hlásičů požáru těžké řady do hlásící linky adresovatelného a analogového systému EPS LITES, svorkovnice není určena do prostředí s nebezpečím výbuchu
MHY 717.015 / MHY 717.017
zásuvka a zásuvka s akustickou signalizací - slouží pro připojení automatických adresovatelných hlásičů do hlásící linky adresovatelného a analogového systému EPS
MHY 734
zásuvka - slouží pro připojení hlásičů interaktivních do hlásicí linky adresovatelného a analogového systému EPS LITES
MHY 907
skříň reléová - slouží k ovládání periferních zařízení reléovým kontaktem, připojuje se k ústředně MHU 109 pomocí linky RS 485 a obsahuje sedm nezávisle ovládaných reléových kontaktů 42V/1A
MHY 908
skříň reléová - slouží k ovládání periferních zařízení reléovým kontaktem, připojuje se k ústředně MHU 109 pomocí linky RS 485 a obsahuje čtyři nezávisle ovládané reléové kontakty 250V/7A
MHY 909
člen akční siréna piezo - slouží k akustické signalizaci na hlásicí lince, je aktivován při zahlášení skupiny, do které je zařazen
MHY 910
člen akční relé - slouží na hlásicí lince k ovládání jiných zařízení reléovým kontaktem, je aktivován při zahlášení skupiny, do které je zařazen
MHY 912
obslužné pole požární ochrany - je určeno pro systémy napojené prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult hasičského záchraného sboru, umožňuje základní obsluhu ústředny a indikaci nejdůležitějších stvů ústředny při protipožárním zásahu
MHY 913
panel přídavný - umožňuje připojit obslužné pole požární ochrany MHY 912 a zařízení dálkového přenosu k ústředně EPS
SOS B2
sirény - doporučený typ sirény pro vnitřní prostředí
TISKÁRNA
slouží k vytištění protokolu událostí, připojuje se na sériovou linku RS 232
 popis

1.: Subdodavatel zakázek EPS pro firmu Certex s.r.o.

2.: Počítačová nadstavba ovládání elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů.

 

1.: Subdodavatel zakázek EPS pro firmu Certex s.r.o.

2.: Projekty elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů.