CERTEX

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nosným programem firmy (založené roku 1991) je projekční činnost, dodávka, montáž, uvedení do provozu a následné provádění pravidelných provozních zkoušek a servisu zařízení elektrické požární signalizace


Firma CERTEX je platným členem cechu EPS ČR


Dlouholeté zkušenosti máme se systémy

EPS: SIEMENS, APOLLO, LITES

Nasávací systémy: VESDA, STRATOS

Videodetekce kouře

Systémy grafické nadstavby  pro centrální ovládání velkých systémů EPS


Zkušenosti máme s velmi významnými a rozsáhlými zakázkami v řádu tisíců hlásičů  
V případě zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace, reference, případně zajistíme návštěvu u zákazníka.Pro správu klíčového systému objektů nabízíme dodávku a instalaci klíčového depozitu a
nadstavbového systému pro centrální ovládání velkých systémů EPS.
 

CERTIFIKACE:
 - autorizovaný inženýr technika prostředí staveb - autorizace ČKAIT 0102017
 - oprávnění k projekci systémů EPS dle vyhlášky 246/2001 Sb.
 - oprávnění  k montáži a  uvedení do provozu systémů EPS dle vyhlášky  246/2001 Sb. a  ČSN 342710
 - oprávnění  OZO dle §11 odst.1a2 zákona č.133/ 1985 Sb., pro provádění kontrol provozuschopnosti zařízení EPS
 - osvědčení TIČR  §9 vyhlášky č.50/1978 Sb
 - osvědčení dle vyhlášky MD č.100/1995 Sb.
 - oprávnění SÚJB zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činnosti z hlediska radiační ochrany
 - systém managementu dle ČSN OHSAS 18001:2008 a EN ISO 14001:2005
 - NBÚ - doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob vykonavajících citlivou činnost 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky